Dầu xung điện NP EDM FLUID

Tên sản phẩm:

Cấp chất lượng:
Thành phần: Dầu gốc, phụ gia tổng hợp
Độ nhớt: AWS 32
Bao bì: Xô 18L, phuy 200L
Danh mục sản phẩm: Dầu xung điện