Dầu máy nén lạnh ROXANA 46 Synthetic

Tên sản phẩm:

Cấp chất lượng: DIN 51503 KAA, KC, KE
Thành phần: Dầu gốc, phụ gia
Độ nhớt: ISO VG 46
Bao bì: Xô 18L, phuy 200L
Danh mục sản phẩm: Dầu máy nén lạnh