Dầu chống gỉ RUST OIL

Tên sản phẩm:

Cấp chất lượng: JIS K 2246 (NP – 3)
Thành phần: Dầu gốc khoáng, phụ gia
Độ nhớt: ISO VG 3
Bao bì: Xô 18L, phuy 200L
Danh mục sản phẩm: Dầu chống gỉ
Thông Số Kĩ Thuật: Tải về file PDF