Dầu tuần hoàn NP VACITO

Tên sản phẩm:

Cấp chất lượng:
Thành phần: Dầu gốc, phụ gia
Độ nhớt: ISO AW 100
Bao bì: Xô 18L, phuy 200L
Danh mục sản phẩm: Dầu máy nén khí