Liên hệ

Hotline liên hệ xử lý thông tin nhanh

Các đường dây hỗ trợ nhận thông tin:
– Hotline phản ánh nóng: 0938 50 30 30
– Liên hệ đặt hàng và hợp tác: Mrs Hiền – 0906 966 219
– Bộ phận chăm sóc khách hàng: Mr Sang – 0938 828 257
– Bộ phận quản lý xuất nhập khẩu: Mrs Huệ – 0906 756 289