Dầu rãnh trượt NP SLIDE OIL 32

Tên sản phẩm:

Cấp chất lượng:
Thành phần: Dầu khoáng, phụ gia
Độ nhớt: AWS 32
Bao bì: Xô 18L, phuy 200L
Danh mục sản phẩm: Dầu rãnh trượt