Dầu tôi luyện NP TEMPER OIL

Tên sản phẩm:

Tiêu chuẩn kỹ thuật: IS: 2664 – 1980 (RA 2004)
Thành phần: Dầu khoáng, phụ gia tổng hợp
Độ nhớt: AWS 32
Bao bì: Xô, Can 18L, phuy 200L
Danh mục sản phẩm: Dầu tôi luyện