Dầu máy nén khí NP COMPRESSOR OIL VG 32

Tên sản phẩm:

Cấp chất lượng:
Thành phần: Dầu khoáng, phụ gia
Độ nhớt: ISO VG 32
Bao bì: Xô 18L, phuy 200L
Danh mục sản phẩm: Dầu máy nén khí