Dầu máy nén khí NP COMPRESSOR OIL VG 100 (Synthetic Oil)

Tên sản phẩm:

Cấp chất lượng:
Thành phần: Dầu gốc khoáng, phụ gia
Độ nhớt: ISO VG 100
Bao bì: Xô 18L, phuy 200L
Danh mục sản phẩm: Dầu máy nén khí

 

Thông Số Kĩ Thuật: Tải về file PDF