Dầu trục chính NP SPINDLE OIL

Tên sản phẩm:

Cấp chất lượng: DIN 51502 – HL
Thành phần: Dầu gốc khoáng, phụ gia
Độ nhớt: ISO 6743/4 – HL
Bao bì: Xô 18L, phuy 200L
Danh mục sản phẩm: Dầu cắt gọt