Dầu rãnh trượt NP SLIDE OIL 46

Tên sản phẩm:

Cấp chất lượng:
Thành phần: Dầu khoáng, phụ gia
Độ nhớt: AWS 46
Bao bì: Xô 18L, phuy 200L
Danh mục sản phẩm: Dầu rãnh trượt