Dầu dệt kim NP TEXTILE OIL 32

Tên sản phẩm:

Tiêu chuẩn kỹ thuật: GOTS 3.0: GOTS 4.0
Thành phần: Dầu khoáng, phụ gia tổng hợp
Độ nhớt: ISO VG 32
Bao bì: Xô, Can 18L, phuy 200L
Danh mục sản phẩm: Dầu tôi luyện

 

Thông Số Kĩ Thuật: Tải về file PDF