Dầu máy nén khí NP COMPRESSOR OIL VG 32 (Semi Synthetic)

Tên sản phẩm:

Cấp chất lượng:
Thành phần: Dầu gốc khoáng, phụ gia
Độ nhớt: ISO VG 32
Bao bì: Xô 18L, phuy 200L
Danh mục sản phẩm: Dầu máy nén khí