Dầu thủy lực máy nông nghiệp NP AGRITA 68 HL

Tên sản phẩm:

Tiêu chuẩn kỹ thuật: Denilson HF2, Din 51524
Thành phần: Dầu khoáng, phụ gia tổng hợp
Độ nhớt: AWS 68 HL
Bao bì: Can 6L, 10L
Danh mục sản phẩm: Dầu thủy lực

 

Thông Số Kĩ Thuật: Tải về file PDF