Dầu thủy lực NP PLATO 32 HM

Tên sản phẩm:

Tiêu chuẩn kỹ thuật: Denilson HF2, Din 51524 – Part 2, HL/HM
Thành phần: Dầu khoáng, phụ gia tổng hợp
Độ nhớt: AWS 32
Bao bì: Can, Xô 18L, Phuy 200L
Danh mục sản phẩm: Dầu thủy lực

 

Thông Số Kĩ Thuật: Tải về file PDF