Mỡ bôi trơn chịu nhiệt NP 290 GREASE

Tên sản phẩm:

Tiêu chuẩn kỹ thuật: Chất bán rắn, màu xanh (blue).
Thành phần: Dầu gốc khoáng, Calcium Sulfonate, phụ gia.
Độ nhớt: NLGI 3
Bao bì: 0,5Kg, 1Kg, 4KG, 15Kg, 180Kg
Danh mục sản phẩm: Mỡ bôi trơn, mỡ bò