Dầu động cơ PETRO APPOLO 50 TURBO

Tên sản phẩm:

Cấp chất lượng: API CD-4/SF
Thành phần: Dầu gốc khoáng, phụ gia
Độ nhớt: 20W40
Bao bì: Xô 18L, can 18L, phuy 200L
Danh mục sản phẩm: Dầu động cơ
Thông Số Kĩ Thuật:: Tải về file PDF