Dầu cắt gọt CUTTING OIL 01 – Pha Nước

Tên sản phẩm:

Cấp chất lượng: ASTM D7042
Thành phần: Dầu gốc, phụ gia
Độ nhớt: ISO/IEC 17025
Bao bì: Xô 18L, phuy 200L
Danh mục sản phẩm: Dầu cắt gọt

 

Thông Số Kĩ Thuật: Tải về file PDF