Dầu động cơ xe ô tô RESSO1 20W50 4T

Tên sản phẩm:

Loại động cơ: 4 thì
Chất lượng: Tổng hợp
Độ nhớt: 20W50
Bao bì: 4L,5L,6L
Danh mục sản phẩm: Dầu động cơ ô tô
Thông Số Kĩ Thuật: Tải về file PDF