Dầu động cơ máy nông nghiệp NP AGRITA 40 API CI4 – NPOIL

Tên sản phẩm:

Thành phần: Dầu tổng hợp và phụ gia
Cấp chất lượng: API CI4/SL
Cấp nhớt: 15W50
Bao bì: Can 6L, 10L
Danh mục sản phẩm: Dầu nhớt máy nông nghiệp
Thông Số Kĩ Thuật: Tải về file PDF