MỠ BÔI TRƠN ĐA NĂNG – PETRO 150 CALCIUM GREASE (vàng trong) – 1 KG

Tên sản phẩm: