Mỡ bôi trơn đa năng NP 180 MP3 GREASE

Tên sản phẩm:

Tiêu chuẩn kỹ thuật: Chất bán rắn, màu vàng
Thành phần: Dầu gốc, lithium, phụ gia.
Độ nhớt: NLGI 3
Bao bì: 0,5Kg, 1Kg, 4KG, 15Kg, 180Kg
Danh mục sản phẩm: Mỡ bôi trơn, mỡ bò