Dầu nhớt xe máy MONO 135 10W40 4T

Tên sản phẩm:

Loại động cơ: 4 thì
Chất lượng: Synthetic Oil
Độ nhớt: 10W40
Bao bì: Lon 0.8L và 1L
Danh mục sản phẩm: Dầu nhớt xe máy