Dầu động cơ xe tải, tàu thuyền RONA 300 5W40

Tên sản phẩm:

Cấp chất lượng: API CK-4/SN
Thành phần: Dầu tổng hợp, phụ gia
Độ nhớt: SAE 5W-40
Bao bì: Xô 18L, phuy 200L
Danh mục sản phẩm: Dầu động cơ
Thông Số Kĩ Thuật: Tải về file PDF