Dầu động cơ xe tải, tàu thuyền MARINE CUMMIN PRO+ 15W40 – NPOIL

Tên sản phẩm:

Loại động cơ:Xe tải, tàu thuyền
Chất lượng:Dầu gốc, phụ gia
Độ nhớt:15W40
Bao bì:Xô 18L, can 18L, phuy 200L
Danh mục sản phẩm:Dầu động cơ
Thông Số Kĩ Thuật: Tải về file PDF