Dầu động cơ xe tải, tàu thuyền MARINE CUMMIN 10W40 – NPOIL

Tên sản phẩm:

Loại động cơ: Xe tải, tàu thuyền
Chất lượng: Tổng hợp 100%
Độ nhớt: 10W40
Bao bì: Xô 18L, can 18L, phuy 200L
Danh mục sản phẩm: Dầu động cơ
Thông Số Kĩ Thuật: Tải về file PDF