Dầu động cơ PETROCOOL 50

Tên sản phẩm:

Cấp chất lượng: API CD-4/SF
Thành phần: Dầu gốc khoáng, phụ gia
Độ nhớt: 20W50
Bao bì: Xô 18L, can 18L, phuy 200L
Danh mục sản phẩm: Dầu động cơ