Dầu động cơ ô tô RESSO 4 20W50 4T

Tên sản phẩm:

Loại động cơ: 4 thì
Chất lượng: tổng hợp
Độ nhớt: 20W50
Bao bì: 4L, 5L, 6L
Danh mục sản phẩm: Dầu động cơ ô tô