Dầu cầu, dầu hộp số PETROCOOL 140

Tên sản phẩm:

Cấp chất lượng:API GL-2
Thành phần:Dầu gốc, phụ gia
Độ nhớt:SAE 140
Bao bì:Xô, Can 18L, phuy 200L
Danh mục sản phẩm:Dầu cầu, dầu hộp số