Dầu Thủy Lực – PETRO VG 32, 46, 68 là sản phẩm dầu thủy lực của Petrolub, thương hiệu thứ 2 của NPOIL Corp sản xuất. Giá dầu thủy lực PETRO VG 32, 46, 68 khá mềm hơn so với Dầu thủy lực NP PLATO bởi đặc chế bằng dầu gốc thuộc nhóm 1 như SN 500 kết hợp với phụ gia nhập khẩu, có công dụng bôi trơn các thiết bị thủy lực, ép, nâng, hạ….

DẦU THỦY LỰC – PETRO VG 32 với độ đặc của nhớt là 32, thích hợp cho các thiết bị thủy lực mới, có công suất hoạt động nhỏ, nếu máy móc công suất hoạt động của máy móc cao thì nên sử dụng sản phẩm Dầu thủy lực NP PLATO 32 thuộc sản phẩm dầu nhớt công nghiệp NPOIL.

PETRO VG 46 với độ đặc của nhớt là 46, thích hợp cho các thiết bị thủy lực mới hoặc qua nhiều lần sử dụng, có công suất hoạt động vừa phải.

PETRO VG 68 với độ đặc của nhớt là 68, thích hợp cho các thiết bị, máy móc đã qua nhiều lần sử dụng, có công suất hoạt động lớn. Thị trường trong nước luôn tiêu thụ với số lượng dầu nhớt 68 rất lớn vì đại đa số nhập khẩu các máy móc cũ từ nước ngoài.


Top