Tuyển dụng

Nhân viên Content Marketing

Ngày đăng: 09-01-2020

Do nhu cầu phát triển công ty Cổ Phần NPOIL cần tuyển vị trí nhân viê content marketing. Phụ trách các công việc chăm sóc nội dung Fanpage, Website, Youtube và Đăng tin quảng cáo cho công ty

Tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu

Ngày đăng: 14-04-2018

Do nhu cầu phát triển công ty Cổ Phần NPOIL cần tuyển vị trí nhân viên xuất nhập khẩu. Phụ trách các công việc liên quan hải quan xuất nhập hàng hòa của công ty ra khu vực.

Top